ស្ព្រីងឧស្ម័នផ្ទាល់ខ្លួន & damper

  • ស្ព្រីងឧស្ម័នផ្ទាល់ខ្លួន & damper

    ស្ព្រីងឧស្ម័នផ្ទាល់ខ្លួន & damper

    នៅពេលដែលបញ្ជាទិញ struts ឧស្ម័នផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើង, អ្នកអាចជ្រើសរើសប្រវែងដែលអ្នកចង់បាន, ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល, អង្កត់ផ្ចិតដំបង, ប្រភេទចុងតួ, ប្រវែងពង្រីកនិងជួរកម្លាំង។សូមមើលដ្យាក្រាមខាងក្រោមសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការដំបូន្មានបច្ចេកទេស ឬជំនួយនៅពេលជ្រើសរើសផលិតផលណាមួយរបស់យើង ហើយយើងនឹងរីករាយជាងក្នុងការជួយ។