បញ្ចប់សម

  • ឧបករណ៍ និងតង្កៀបចុងនិទាឃរដូវឧស្ម័ន

    ឧបករណ៍ និងតង្កៀបចុងនិទាឃរដូវឧស្ម័ន

    ស្វែងរកលក្ខណៈបច្ចេកទេសពេញលេញសម្រាប់ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធសមចុងដែលមាននៅលើជួរស្តង់ដាររបស់យើងនៃផលិតផលស្ទ្រីមឧស្ម័ន និងបន្ទាត់តាមតម្រូវការ។

    នៅក្នុងជួរផលិតផល Volume Line របស់យើង ដុំបាល់ដែលមានខ្សែស្រឡាយគឺអាចរកបានជាការបន្ថែមដាច់ដោយឡែកលើគ្រឿងបន្លាស់សម្រាប់ឧបករណ៍ភ្ជាប់ចុងគ្រាប់បាល់ដែលផ្សំ និងដែក។ឧបករណ៍ភ្ជាប់ចុងបាល់តាមខ្សែបន្ទាត់ផ្ទាល់ខ្លួន រួមមានដុំបាល់ជាមួយនឹងសមចុងគ្រាប់បាល់។